ผลงานที่ผ่านมา

งานเช่า Maping

งานเช่าจอเป่าลม AIRSCREEN

งานเช่า TV LCD LED

งานเช่าเครื่องเสียง